Przekaż 1% podatku na Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Kielce

Na co zbieramy 1%
Z roku na rok przybywa do naszej placówki coraz więcej podopiecznych a co za tym idzie zwiększają się też potrzeby. Za przekazane z 1% pieniądze chcielibyśmy zorganizować kolejny cykl zajęć dla dzieci z autyzmem w wieku przedszkolnym. zajęcia grupowe, które pomogą im rozwijać nie tylko umiejętności komunikacyjne ale też świadomość własnego ciała, ukształtują umiejętności nawiązywania bliskiego kontaktu i współpracy z innymi ludźmi.

Pragniemy też pomóc rodzicom dzieci z autyzmem tworząc grupy wsparcia dla nich, spotkania z psychologiem, terapeutą, prawnikiem, które umożliwią rodzicom pozyskanie niezbędnych informacji, wymianę doświadczeń, dzielenie się z innymi swoimi trudnościami związanymi z opieką nad dzieckiem a także obdarowywania się wsparciem emocjonalnym.

Planujemy zakup pomocy edukacyjnych i multimedialnych do pracy zarówno z małymi dziećmi jak i dorosłymi z autyzmem. Programy edukacyjne są niezbędne przy pracy terapeutycznej z podopiecznym. Liczne obserwacje potwierdzają, że użycie w terapii pedagogicznej komputera z interesującym dla osoby z autyzmem oprogramowaniem aktywizuje ją i ośmiela. W połączeniu z indywidualnie dobranym pod względem tempa i stopnia trudności ćwiczeniami pozwala każdemu uczniowi odnieść sukces.

Przewidujemy także wspólne wycieczki integracyjne, które umożliwią naszym podopiecznym spędzanie czasu, relaks poza domem, zobaczenie wielu ciekawych miejsc, zdobycie nowych doświadczeń, kontakt z otoczeniem społecznym oraz rozwijanie własnych zainteresowań.

Kto może przekazać 1% podatku organizacjom pożytku publicznego?
• podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
• podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
• podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

Ile to kosztuje?
Przekazanie 1% nic nie kosztuje! Jest on przekazywany z należnego Urzędowi Skarbowemu podatku.

Na co przeznaczyliśmy 1%
W ubiegłym roku ze środków otrzymanych z 1% zakupiliśmy niezbędny sprzęt do rehabilitacji ruchowej. Dzięki temu nasi podopieczni mają możliwość systematycznego uczestnictwa w kompleksowej, ciągłej rehabilitacji indywidualnej i grupowej podczas codziennych zajęć w ośrodku. Wśród zakupionego przez nas sprzętu wymienić można rowerki, bieżnię, piłki, przyrządy do masażu, materace i trilopy.

Podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy mieli możliwość wyjazdu na wycieczki integracyjne do Zakopanego, Bałtowa, Ćmielowa, Inwałdu, na których wspólnie spędzali czas wolny na świeżym powietrzu, zobaczyli wiele wspaniałych miejsc i zabytków. Natomiast małe dzieci miały zorganizowane dodatkowe, grupowe zajęcia w soboty metodą Weroniki Sherborne.

Wielu rodziców mających dzieci z autyzmem miało też możliwość zbiórki 1% indywidualnie na potrzeby edukacyjne swoich pociech.

Wyjaśnienie w sprawie 1% podatku za 2011 rok
W imieniu całego zespołu Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział Kielce, chcieliśmy przeprosić wszystkich darczyńców, którzy chcieli przekazać 1% podatku na rzecz naszych podopiecznych. Niestety przez błąd ludzki zablokowano nam konto OPP, przez co wszystkie darowizny zostały cofnięte. Za zaistniałą sytuację bardzo przepraszamy i mamy ogromną nadzieję, że nie odwrócą się Państwo od naszego Stowarzyszenia i nadal będą chcieli z nami współpracować.
Z poważaniem
Zarząd KTA Oddział Kielce

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli naszą działalność przekazując swój 1% podatku!

Dziękujemy wszystkim za przekazanie 1% podatku na KTA Kielce
Zapraszamy na Fan Page KTA Kielce:Fan Page KTA KielceWspółpraca:
pfron autyzm


urząd marszałkowski woj. świętokrzyskiego


urząd miasta kielce


miejski ośrodek pomocy rodzinie kielce


narodowy fundusz zdrowia kielce
Sponsorzy:
skan-color kielce


Rotary Club Kielce
Kontakt:
krajowe towarzystwo autyzmu oddział kielce

25-624 Kielce,
ul. Mieszka 1-go 79

Telefon: (41) 366-08-56
Fax. (41) 366-08-56

E-mail: kta@autyzm-kielce.pl

www.autyzm-kielce.pl

Numer konta:
Bank Pekao SA: 23 1240 4416 1111 0000 4953 1110

Organizacja Pożytku Publicznego:
KRS: 0000016750
REGON: 290486816
NIP: 657-20-08-997