KTA Kielce
KTA Kielce
Oferta

Zajęcia prowadzone metodą Weroniki Sherborne:

Jedną z ciekawszych metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym jest metoda ruchu rozwijającego. Stosowanie tej metody przynosi duże korzyści dla dzieci. Wspomaga rozwój, wyrównuje opóźnienia w sferze emocjonalnej oraz społecznej. Metoda Weroniki Sherborne uczy współdziałania z partnerem, pozytywnego wykorzystania nagromadzonej energii, wykorzystania siły, koncentrowania się na wykonywanym zadaniu. Przede wszystkim wyzwala wśród uczestników wiele radości i śmiechu.

Zdaniem Autorki tej metody: „wszystkie dzieci mają dwie podstawowe potrzeby - pragną czuć się dobrze we własnym ciele (jak w domu), czyli umieć w pełni nad nim zapanować, po drugie odczuwają potrzebę nawiązywania kontaktów z innymi. Zaspokojenie tych potrzeb - dobry kontakt z samym sobą i z innymi ludźmi - jest możliwy dzięki dobremu nauczaniu ruchu”.

Weronika Sherborne w metodzie „Ruch Rozwijający” wyróżnia ćwiczenia, które wspomagają rozwój dziecka. Do nich należą:

• ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała,
• ćwiczenia pomagające zdobyć pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu,
• ćwiczenia ułatwiające nawiązanie kontaktu i współpracy z partnerem i z grupą,
• ćwiczenia twórcze.

Ćwiczenia te można stosować w różnych formach (zajęcia indywidualne, w parach, grupowe). Opierają się one na doświadczeniach ruchowych, intensywności i ciągłości doświadczeń. Mają one szczególne znaczenie dla rozwoju wszystkich dzieci z zaburzeniami w sferze ruchowej, emocjonalnej i społecznej. W metodzie ruchu rozwijającego wykorzystuje się dotyk, ruch, ćwiczenia świadomości ciała i przestrzeni oraz wzajemne relacje (relacje „z”, relacje „przeciwko”, relacje „razem”).

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną w Poradni dla Osób z Autyzmem w Kielcach.Zapraszamy na Fan Page KTA Kielce:Fan Page KTA KielceWspółpraca:
pfron autyzm


urząd marszałkowski woj. świętokrzyskiego


urząd miasta kielce


miejski ośrodek pomocy rodzinie kielce


narodowy fundusz zdrowia kielce
Sponsorzy:
skan-color kielce


Rotary Club Kielce
Kontakt:
krajowe towarzystwo autyzmu oddział kielce

25-624 Kielce,
ul. Mieszka 1-go 79

Telefon: (41) 366-08-56
Fax. (41) 366-08-56

E-mail: kta@autyzm-kielce.pl

www.autyzm-kielce.pl

Numer konta:
Bank Pekao SA: 23 1240 4416 1111 0000 4953 1110

Organizacja Pożytku Publicznego:
KRS: 0000016750
REGON: 290486816
NIP: 657-20-08-997