KTA Kielce
KTA Kielce
Oferta

Zajęcia logopedyczne:

Terapia zaburzeń mowy - logopedia są to czynności mające na celu usunięcie wady wymowy. Celem terapii logopedycznej jest przede wszystkim prawidłowy rozwój mowy u pacjenta. Wstępna obserwacja wraz z badaniem podopiecznego są często niepełne i dopiero później uzyskujemy informacje pozwalające postawić właściwa diagnozę.

Podczas zajęć z logopedii najważniejsze jest:

• prowadzenie działań profilaktycznych, prowadzących do zaszczepienia w nich prawidłowych nawyków artykulacyjnych,
• szybkie i wczesne wykrycie ryzyka zaburzeń mowy,
• zapobieganie wymowie międzyzębowej,
• prowadzenie systematycznej terapii logopedycznej w zakresie zdiagnozowanych zaburzeń i wad wymowy,
• wyrównanie szans edukacyjnych dziecka,
• wzmacnianie wiary we własne możliwości,
• ukierunkowanie na rodzinę podopiecznego,
• nawiązanie współpracy z rodzina dziecka,
• kontynuacja terapii poza gabinetem (w warunkach domowych),
• zachęcanie i odpowiednia motywacja podopiecznego do zajęć z rodzicem, wspólnych zabaw i ćwiczeń.Zapraszamy na Fan Page KTA Kielce:Fan Page KTA KielceWspółpraca:
pfron autyzm


urząd marszałkowski woj. świętokrzyskiego


urząd miasta kielce


miejski ośrodek pomocy rodzinie kielce


narodowy fundusz zdrowia kielce
Sponsorzy:
skan-color kielce


Rotary Club Kielce
Kontakt:
krajowe towarzystwo autyzmu oddział kielce

25-624 Kielce,
ul. Mieszka 1-go 79

Telefon: (41) 366-08-56
Fax. (41) 366-08-56

E-mail: kta@autyzm-kielce.pl

www.autyzm-kielce.pl

Numer konta:
Bank Pekao SA: 23 1240 4416 1111 0000 4953 1110

Organizacja Pożytku Publicznego:
KRS: 0000016750
REGON: 290486816
NIP: 657-20-08-997