KTA Kielce
KTA Kielce
Oferta

Terapia zajęciowa:

W ramach NZOZ Poradni dla Osób z Autyzmem prowadzone są także zajęcia z terapii zajęciowej podczas której nasi podopieczni maja możliwość twórczego i aktywnego spędzania czasu oraz rozbudzania wyobraźni i zainteresowań. Zajęcia te celowo organizują prace wytwórczą za pomocą prostych technik i materiałów pochodzenia naturalnego (drewno, glina) w celu poprawy czynności, zwiększenia zakresu ruchów, siły mięśni osób usprawnianych. Poza usprawnianiem manualnym zajęcia z terapii zajęciowej wzmacniają tez psychikę podopiecznych.

Terapia zajęciowa – jest pojęciem medycznym i pełni ona funkcję leczniczą w systemie rehabilitacji. To celowe działanie skierowane na aktywność podopiecznych poprzez wykonywanie określonych czynności mających również charakter usprawniania fizycznego, psychicznego i społecznego.

Według K. Milanowskiej pojęcie terapia zajęciowa jest leczeniem i usprawnianiem przy pomocy określonych czynności, zajęć i pracy.

Terapeuta zajęciowy prowadzący ćwiczenia musi mieć specjalistyczne przygotowanie. Powinien przede wszystkim posiadać znajomość wielu działów pracy i techniki, które służą jako czynnik usprawniający. Wymaga się też od niego przygotowania pedagogicznego oraz ogólnych wiadomości z zakresu anatomii, fizjologii oraz patologii.

Według autorów „Rehabilitacji medycznej” terapia zajęciowa to forma pomocy udzielanej pacjentowi przy jego powrocie do poprzednich zajęć. Dzięki takim zajęciom nasi podopieczni:

• uczą się współpracy i współdziałania w grupie,
• rozwijają swoje zainteresowania i umiejętności manualne przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej,
• mają możliwość wyrażania swoich emocji,
• uczą się odpowiedzialności i kreatywności.Zapraszamy na Fan Page KTA Kielce:Fan Page KTA KielceWspółpraca:
pfron autyzm


urząd marszałkowski woj. świętokrzyskiego


urząd miasta kielce


miejski ośrodek pomocy rodzinie kielce


narodowy fundusz zdrowia kielce
Sponsorzy:
skan-color kielce


Rotary Club Kielce
Kontakt:
krajowe towarzystwo autyzmu oddział kielce

25-624 Kielce,
ul. Mieszka 1-go 79

Telefon: (41) 366-08-56
Fax. (41) 366-08-56

E-mail: kta@autyzm-kielce.pl

www.autyzm-kielce.pl

Numer konta:
Bank Pekao SA: 23 1240 4416 1111 0000 4953 1110

Organizacja Pożytku Publicznego:
KRS: 0000016750
REGON: 290486816
NIP: 657-20-08-997