KTA Kielce
KTA Kielce
O Nas - Przedszkole

Przedszkole "Słowicza Ferajna":

Od stycznia 2011 przy ORETW działa Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem "Słowicza Ferajna", obejmujące swoją opieką dzieci z autyzmem.

Dla każdego dziecka przygotowywany jest indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, który realizowany jest głównie w systemie pracy jeden nauczyciel - jedno dziecko. Terapia i edukacja dzieci z autyzmem w naszym przedszkolu oparta jest na podstawowych zasadach Stosowanej Analizy Zachowania, włączone są również zajęcia logopedyczne, terapia integracji sensorycznej i inne formy wspomagania rozwoju dziecka.

Przedszkole realizuje nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, a także zapewnia zajęcia terapeutyczne oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci i ich rodzin. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach.

Więcej na www.oretw.plZapraszamy na Fan Page KTA Kielce:Fan Page KTA KielceWspółpraca:
pfron autyzm


urząd marszałkowski woj. świętokrzyskiego


urząd miasta kielce


miejski ośrodek pomocy rodzinie kielce


narodowy fundusz zdrowia kielce
Sponsorzy:
skan-color kielce


Rotary Club Kielce
Kontakt:
krajowe towarzystwo autyzmu oddział kielce

25-624 Kielce,
ul. Mieszka 1-go 79

Telefon: (41) 366-08-56
Fax. (41) 366-08-56

E-mail: kta@autyzm-kielce.pl

www.autyzm-kielce.pl

Numer konta:
Bank Pekao SA: 23 1240 4416 1111 0000 4953 1110

Organizacja Pożytku Publicznego:
KRS: 0000016750
REGON: 290486816
NIP: 657-20-08-997