KTA Kielce
KTA Kielce
Diagnostyka

Prowadzenie diagnostyki:

W NZOZ Poradni dla Osób z Autyzmem prowadzona jest diagnostyka z zakresu całościowych zaburzeń rozwojowych. Diagnoza prowadzona jest przez wykwalifikowany zespół specjalistów składający się z: lekarza psychiatry, psychologa i pedagoga - terapeuty. Diagnoza składa się z dwóch etapów:

1. Wywiad z rodzicami,
2. Obserwacja diagnostyczna dziecka.

Po przeprowadzonej diagnozie rodzice:

• uzyskują dokładne informacje dotyczące diagnozy dziecka,
• mają możliwość skonsultowania przebiegu obserwacji,
• otrzymują ważne wskazówki do dalszego postępowania z dzieckiem,
• mają możliwość otrzymania opinii diagnostycznej,
• uzyskują informacje dotyczące niezbędnych konsultacji i badań specjalistycznych.

Kryteria diagnostyczne przy rozpoznaniu całościowych zaburzeń rozwojowych:

Zgodnie z klasyfikacją zaburzeń psychicznych i zachowania stanowiącą istotną część Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów zdrowotnych (ICD-10) autyzm dziecięcy oznaczony jest symbolem F84.0 w dziale F84 o nazwie - całościowe zaburzenia rozwojowe. Do całościowych zaburzeń rozwojowych zaliczono:

• F84.0 – Autyzm dziecięcy,
• F84.1 - Autyzm atypowy,
• F84.2 - Zespół Retta,
• F84.3 - Inne dziecięce zaburzenia dezintegracyjne,
• F84.4 - Zaburzenia hiperkinetyczne z towarzyszącym upośledzeniem umysłowym i ruchami stereotypowymi,
• F84.5 - Zespół Aspergera,
• F84.8 - Inne całościowe zaburzenia rozwojowe,
• F84.9 - Całościowe zaburzenia rozwojowe, nieokreślone.Zapraszamy na Fan Page KTA Kielce:Fan Page KTA KielceWspółpraca:
pfron autyzm


urząd marszałkowski woj. świętokrzyskiego


urząd miasta kielce


miejski ośrodek pomocy rodzinie kielce


narodowy fundusz zdrowia kielce
Sponsorzy:
skan-color kielce


Rotary Club Kielce
Kontakt:
krajowe towarzystwo autyzmu oddział kielce

25-624 Kielce,
ul. Mieszka 1-go 79

Telefon: (41) 366-08-56
Fax. (41) 366-08-56

E-mail: kta@autyzm-kielce.pl

www.autyzm-kielce.pl

Numer konta:
Bank Pekao SA: 23 1240 4416 1111 0000 4953 1110

Organizacja Pożytku Publicznego:
KRS: 0000016750
REGON: 290486816
NIP: 657-20-08-997