KTA Kielce
KTA Kielce
O Nas - ŚDS dla osób z autyzmem

Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z autyzmem:

Oddział KTA w Kielcach prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z Autyzmem gdzie realizowana jest dzienna pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla młodzieży powyżej 16 roku życia i dorosłych. W ŚDS realizowany jest projekt PFRON dzięki czemu podopieczni mają większe szanse na interesujące zajęcia.

W ramach projektu PFRON „Dać Szansę”. Podopieczni mają możliwość uczestniczenia w rehabilitacji gdzie nabywane są, rozwijane i podtrzymywane umiejętności niezbędne do samodzielnego życia. Dzięki realizacji projektu beneficjenci uczestniczą w kompleksowej, ciągłej rehabilitacji i terapii indywidualnej i grupowej. Zapewniono optymalne warunki do rehabilitacji i terapii. Z uwagi na specyficzne niesprawności terapia prowadzona jest indywidualnie w relacji jeden terapeuta - jeden podopieczny oraz w małych i większych grupach. W rehabilitacji wykorzystuje się różne metody i sposoby terapii: programy indywidualne, ustrukturalizowane według programu TEACCH dra Erica Schoplera, usprawnianie sensomotoryczne, ogólne usprawnianie psychoruchowe i ruchowe, arteterapia, muzykoterapia, treningi samodzielności i samoobsługi, trening umiejętności społecznych. Rehabilitacja tymi metodami, uwzględniająca specyficzne, indywidualne potrzeby i możliwości osób dorosłych z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami, umożliwia im lepsze funkcjonowanie społeczne: osoby niżej funkcjonujące zabezpieczała przed regresem. Podopieczni mają też możliwość nabywania umiejętności posługiwania się komputerem. W ramach zajęć z organizacji czasu wolnego beneficjenci uczestniczyli w uroczystościach religijnych. W okresie wiosenno - letnim wypoczywają na łonie przyrody, m.in. podczas wyjazdów: nad zalew kielecki, wycieczek do Parku Miejskiego, uczestniczą też w wycieczkach grupowych. Wraz z końcem roku przygotowywane są w ramach zajęć teatralnych uroczyste jasełka.

Struktura i organizacja ośrodka nastawiona jest na indywidualną i grupową terapię, rozwijającą wszystkie sfery funkcjonowania podopiecznych poprzez stosowanie różnych metod pracy i form terapii takich jak: plastyka, muzykoterapia, rehabilitacja, zajęcia kulinarne, komputerowe, indywidualne, stymulacyjne, praktyczne, kąciki zainteresowań. Osoby wyżej funkcjonujące korzystają z Treningu Umiejętności Społecznych pozwalającym na rozwijanie zainteresowań, dzielenia się swoimi spostrzeżeniami, odczuciami, a terapeutom prowadzącym umożliwia głębsze poznanie potrzeb osób w nim uczestniczących. Rozszerzeniem tej pracy są organizowane przez terapeutów wyjścia do kina, teatru, wycieczki, ogniska, uroczyste obchodzenie świąt, urodzin i imienin podopiecznych.

Co roku organizowane są pokazy twórczości osób niepełnosprawnych, gdzie prace i występy naszych podopiecznych budzą duże zainteresowanie. Uznaniem i zainteresowaniem rodziców cieszą się organizowane od 1995 roku turnusy rehabilitacyjne.Zapraszamy na Fan Page KTA Kielce:Fan Page KTA KielceWspółpraca:
pfron autyzm


urząd marszałkowski woj. świętokrzyskiego


urząd miasta kielce


miejski ośrodek pomocy rodzinie kielce


narodowy fundusz zdrowia kielce
Sponsorzy:
skan-color kielce


Rotary Club Kielce
Kontakt:
krajowe towarzystwo autyzmu oddział kielce

25-624 Kielce,
ul. Mieszka 1-go 79

Telefon: (41) 366-08-56
Fax. (41) 366-08-56

E-mail: kta@autyzm-kielce.pl

www.autyzm-kielce.pl

Numer konta:
Bank Pekao SA: 23 1240 4416 1111 0000 4953 1110

Organizacja Pożytku Publicznego:
KRS: 0000016750
REGON: 290486816
NIP: 657-20-08-997