KTA Kielce
KTA Kielce
Oferta

Indywidualne zajęcia terapeutyczne:

W poradni dla osób z Autyzmem w Kielcach prowadzona jest terapia na podstawie indywidualnego programu terapeutycznego dostosowanego do potrzeb i możliwości dziecka. Terapia prowadzona jest wg programu TEACCH. Terapeuta prowadzący dziecko monitoruje cały proces terapeutyczny oraz współpracuje z rodzicami dziecka, jest z nimi w stałym kontakcie. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów w dziedzinie autyzmu, pedagogów i terapeutów z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi z autyzmem.

Metoda TEACCH – przedstawiciel – E.Schopler – to Program Terapii i Edukacji Dzieci Autystycznych oraz Dzieci z Zaburzeniami Komunikacji. Sposoby pracy dostosowuje się do dziecka tak, by czuło się ono dobrze. Przebiegają one w ustrukturalizowanym środowisku (czas, miejsce, forma). Opieką obejmuje się nie tylko dziecko, ale też rodzinę. Jest to kompleksowe, wielopłaszczyznowe działanie. Rodzic współpracuje z terapeutą. W metodzie tej narzędziem pomocnym w prowadzeniu terapii dziecka jest kwestionariusz PEP-R – tzw. Profil Psychoedukacyjny, dzięki któremu uzyskuje się informacje na temat poziomu rozwoju oraz poziomu zachowań dziecka. Na tej podstawie opracowuje się Indywidualne dla każdego Dziecka Plany Pracy.

PAMIĘTAJ! … im wcześniejsza diagnoza i podjęta terapia terapia tym większa szansa na poprawę funkcjonowania dziecka.Zapraszamy na Fan Page KTA Kielce:Fan Page KTA KielceWspółpraca:
pfron autyzm


urząd marszałkowski woj. świętokrzyskiego


urząd miasta kielce


miejski ośrodek pomocy rodzinie kielce


narodowy fundusz zdrowia kielce
Sponsorzy:
skan-color kielce


Rotary Club Kielce
Kontakt:
krajowe towarzystwo autyzmu oddział kielce

25-624 Kielce,
ul. Mieszka 1-go 79

Telefon: (41) 366-08-56
Fax. (41) 366-08-56

E-mail: kta@autyzm-kielce.pl

www.autyzm-kielce.pl

Numer konta:
Bank Pekao SA: 23 1240 4416 1111 0000 4953 1110

Organizacja Pożytku Publicznego:
KRS: 0000016750
REGON: 290486816
NIP: 657-20-08-997