KTA Kielce
KTA Kielce
Objawy autyzmu

Objawy Autyzmu:
Jednym z pierwszych podstawowych objawów autyzmu dziecięcego może być nieprawidłowy rozwój w zakresie rozumienia i ekspresji językowej, która służy porozumiewaniu się z ludźmi. Może wystąpić też nieprawidłowy rozwój kontaktów społecznych bądź brak zabawy symbolicznej.

Wśród symptomów autyzmu można wyróżnić „ triadę defektów”.

1. Defekt społeczny: to brak zdolności do nawiązywania wzajemnych relacji z drugą osobą. Jest on powszechnym symptomem autyzmu. Przejawia się w trzech typach zachowań „zamknięty w sobie, bierny i dziwny”. Do nieprawidłowości w sferze interakcji społecznych zalicza się: brak kontaktu wzrokowego, zaburzoną mimikę twarzy, niedostateczny rozwój związków rówieśniczych, brak odwzajemnienia społeczno - emocjonalnego oraz spontanicznej potrzeby dzielenia się z innymi ludźmi własnymi zainteresowaniami ale też radością i smutkiem.

2. Defekt w komunikacji werbalnej i niewerbalnej: oznacza nieprawidłowy rozwój w zakresie rozumienia i ekspresji językowej, która służy do komunikowania się z innymi ludźmi. Nieprawidłowości w porozumiewaniu się mogą przybrać opóźnienie lub brak mowy werbalnej. Jednocześnie nie występuje kompensacja za pomocą gestów lub mimiki. Możemy mieć tez do czynienia z brakiem inicjatywy oraz małą wytrwałością w podtrzymywaniu konwersacji a wręcz stereotypowym, powtarzającym się wykorzystywaniem słów lub całych zwrotów oraz brakiem lub upośledzeniem zabawy spontanicznej. Zaburzenie to występuje w różnych stopniach nasilenia, przede wszystkim pojawia się w formie: braku wszelkiej chęci komunikowania się z innymi, echolalii i ciągłego powtarzania, komunikacji ograniczającej się do wyrażania potrzeb, nieadekwatnych do sytuacji wypowiedzi, nieprzestrzegania reguł językowych.

3. Defekt aktywności imaginacyjnej bądź tez powtarzające się, ograniczone wzorce zachowań: Ostatnia kategorię objawów stanowią wzorce zachowania, zainteresowań i aktywności o bardzo ograniczonym, powtarzającym się i stereotypowy charakterze. Do tego typu zachowań zaliczyć możemy nadmierne przywiązanie się do rutynowych czynności, stereotypowe często powtarzalne manieryzmy ruchowe, które dotyczą ruchów rąk bądź tez całego ciała a także skupianie uwagi na właściwościach przedmiotów, które są niefunkcjonalne.

Charakterystyczne zachowania dzieci z autyzmem:

charakterystyczne zachowania dzieci z autyzmem charakterystyczne zachowania dzieci z autyzmem charakterystyczne zachowania dzieci z autyzmem charakterystyczne zachowania dzieci z autyzmem charakterystyczne zachowania dzieci z autyzmem

Autorem powyższych ilustracji jest profesor J. Rendle-Short z National Society for Autistic Children, USA. Opublikowaną ją za zgodą TheNational Autistic Society (Wielka Brytania). Opracowanie elektroniczne KTA Kielce.Zapraszamy na Fan Page KTA Kielce:Fan Page KTA KielceWspółpraca:
pfron autyzm


urząd marszałkowski woj. świętokrzyskiego


urząd miasta kielce


miejski ośrodek pomocy rodzinie kielce


narodowy fundusz zdrowia kielce
Sponsorzy:
skan-color kielce


Rotary Club Kielce
Kontakt:
krajowe towarzystwo autyzmu oddział kielce

25-624 Kielce,
ul. Mieszka 1-go 79

Telefon: (41) 366-08-56
Fax. (41) 366-08-56

E-mail: kta@autyzm-kielce.pl

www.autyzm-kielce.pl

Numer konta:
Bank Pekao SA: 23 1240 4416 1111 0000 4953 1110

Organizacja Pożytku Publicznego:
KRS: 0000016750
REGON: 290486816
NIP: 657-20-08-997