KTA Kielce
KTA Kielce
Czym jest autyzm

Czym jest Autyzm:

Autyzm – całościowe zaburzenie rozwojowe, obejmuje na całym świecie coraz większą grupę ludzi. Dzieci dotknięte nim nie różnią się fizycznie od innych dzieci, lecz odmiennie się zachowują. Autyzm pojawia się we wczesnym dzieciństwie, najczęściej przed upływem 30 miesiąca.

Autyzm stanowi swoistą, różną od upośledzenia umysłowego - kategorię zaburzeń rozwojowych, związaną z równoczesnym zaburzeniem funkcjonowania we wszystkich podstawowych sferach: relacji społecznych, porozumiewania się werbalnego i niewerbalnego oraz w zachowaniach.

Dodatkowo zaburzeniom tym zwykle towarzyszą zaburzenia w odbiorze i przetwarzaniu bodźców zmysłów przede wszystkim - dotyku, słuchu , wzroku, często również równowagi, węchu i smaku. Osoby z autyzmem mają duże trudności w zakresie motoryki, zwłaszcza manipulacyjnej (rąk) oraz w zakresie planowania i realizowania złożonych czynności ruchowych, co powoduje kłopoty z wykonywaniem zwykłych czynności w zakresie samoobsługi i zajęć dnia codziennego. Mimo tych zaburzeń zachowane są często takie sprawności intelektualne, jak myślenie niewerbalne czy pamięć odtwórcza; wiele osób autystycznych cechują pewne szczególne i wybiórcze zdolności np. arytmetyczne, muzyczne czy plastyczne.

Stopień zaburzeń, ich głębokość i zakres objawów jest bardzo zróżnicowany i musi być rozpatrywany indywidualnie. Jednak nawet lekki przypadek autyzmu, jeśli nie jest odpowiednio leczony i rehabilitowany, może powodować znaczny stopień niepełnosprawności. Intensywna wczesna terapia umożliwia wielu dzieciom dotkniętym autyzmem włączenie się do grup rówieśniczych a nawet naukę w szkołach masowych. Autyzm może wystąpić w każdej rodzinie- nie jest skutkiem patologicznych relacji w rodzinie, nie wiąże się z jej statusem materialnym. Obecnie przyczyn autyzmu dopatruje się w czynnikach związanych z rozwojem cywilizacyjnym.

W 1996r. Parlament Europejski ustanowił dla krajów Unii Europejskiej Kartę Praw Osób z Autyzmem. Co roku w pierwszym tygodniu grudnia obchodzony jest Europejski Tydzień Autyzmu.

W Polsce w latach 80-ych zaczęto traktować autyzm jako chorobę, obecnie jak wspomniano wyżej zalicza się go do zaburzeń rozwojowych. Szacuje się, że w naszym kraju zjawisko autyzmu dotyczy ok. 10 do 15 tys. dzieci i młodzieży oraz kilku tysięcy osób dorosłych.Zapraszamy na Fan Page KTA Kielce:Fan Page KTA KielceWspółpraca:
pfron autyzm


urząd marszałkowski woj. świętokrzyskiego


urząd miasta kielce


miejski ośrodek pomocy rodzinie kielce


narodowy fundusz zdrowia kielce
Sponsorzy:
skan-color kielce


Rotary Club Kielce
Kontakt:
krajowe towarzystwo autyzmu oddział kielce

25-624 Kielce,
ul. Mieszka 1-go 79

Telefon: (41) 366-08-56
Fax. (41) 366-08-56

E-mail: kta@autyzm-kielce.pl

www.autyzm-kielce.pl

Numer konta:
Bank Pekao SA: 23 1240 4416 1111 0000 4953 1110

Organizacja Pożytku Publicznego:
KRS: 0000016750
REGON: 290486816
NIP: 657-20-08-997