KTA Kielce
KTA Kielce
Literatura

Ciekawa literatura dotycząca autyzmu:

• Baron - Cohen S. (1999), Autyzm fakty, Kraków, Wydawnictwo „JAK”;
• De Clerk H. (2006), Autyzm od wewnątrz- przewodnik, Warszawa, Fraszka Edukacyjna;
• Frydlewicz - Urbanek A. (2008), Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem jako sposób radzenia sobie
   z sytuacja trudną;
• Dziecko Autystyczne T. VI nr2, Warszawa, Krajowe Towarzystwo Autyzmu Zarząd Główny, Gałkowski T. (1998),
   Ograniczenia procesu komunikacji u osób z autyzmem;
• Grandin T. (2006), Myślenie obrazami, oraz inne relacje z życia z autyzmem, Warszawa, Fraszka Edukacyjna;
• Hawrylak M. (2007), Autyzm pisany miłością, relacje rodziców i terapeutów, Gorzów Wielkopolski, Wojewódzki
   Ośrodek Metodyczny;
• Howlin P. (2006), Zespół Aspergera w okresie dojrzewania, Warszawa pod redakcją Liane Hilliday Willey;
• Kauffman B. N. (1994), Przebudzenie naszego syna, Warszawa, Fundacja Synapsis;
• Maciarz A. Biadasiewicz M. (2000), Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”;
• McKernan T. Mortlock J. (2004), Autyzm w centrum uwagi, Kraków, Redakcja: Dąbek - Malczyk A., Mauer A.,
   Perzanowska A.;
• Olechnowicz H. (2004), Wokół autyzmu, fakty, skojarzenia, refleksje, Warszawa, WSIP;
• Randall P. Parker J. (2002), Autyzm, jak pomóc rodzinie, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne;
• Shore S. (2008), Za ścianą, osobiste doświadczenia z autyzmem i zespołem Aspergera, Warszawa, redakcja
   Tadeusz Gałkowski;
• Wiekiera E. (1995), Strategia postępowania z dziećmi autystycznymi, Kraków, Wydawnictwo „JAK”;Zapraszamy na Fan Page KTA Kielce:Fan Page KTA KielceWspółpraca:
pfron autyzm


urząd marszałkowski woj. świętokrzyskiego


urząd miasta kielce


miejski ośrodek pomocy rodzinie kielce


narodowy fundusz zdrowia kielce
Sponsorzy:
skan-color kielce


Rotary Club Kielce
Kontakt:
krajowe towarzystwo autyzmu oddział kielce

25-624 Kielce,
ul. Mieszka 1-go 79

Telefon: (41) 366-08-56
Fax. (41) 366-08-56

E-mail: kta@autyzm-kielce.pl

www.autyzm-kielce.pl

Numer konta:
Bank Pekao SA: 23 1240 4416 1111 0000 4953 1110

Organizacja Pożytku Publicznego:
KRS: 0000016750
REGON: 290486816
NIP: 657-20-08-997