KTA Kielce
KTA Kielce
Aktualności

Zakończyliśmy II Europejski Tydzień Autyzmu w Kielcach.

Podczas tegorocznych obchodów dotarliśmy do szerokiego grona osób zainteresowanych tematyką autyzmu. Udało nam się przeprowadzić bezpłatne szkolenie dotyczące autyzmu dla 100 nauczycieli przedszkolnych oraz opiekunów żłobkowych. Nasi specjaliści byli dostępni dla wszystkich zainteresowanych w placówce KTA o/Kielce przy ul. Mieszka I-go 79, zorganizowaliśmy także szereg imprez.

Dziękujemy za objęcie II Europejskiego Tygodnia Autyzmu w Kielcach patronatem honorowym:

• Pani Wojewodzie Bożentynie Pałce-Korubie
• Panu Prezydentowi Wojciechowi Lubawskiemu

Składamy serdeczne podziękowania dla naszych partnerów:

• Galerii Echo
• Kieleckiemu Centrum Kultury
• UltraViolet
• Bibliotece Wojewódzkiej

Dziękujemy naszym sponsorom:

• Jacek Włosowicz
• Jan Cedzyński
• Universal Music Polska
• Drukarnia Duet
• Soft-Light

Dziękujemy za przyłączenie się do akcji „Podświetl się na niebiesko dla autyzmu":

• Centrum Geoedukacji
• Galeria Echo
• Hair Design Studio
• Mary Kay
• Pałac Biskupów Krakowskich
• Politechnika Świętokrzyska
• Urząd Miasta
• Urząd Wojewódzki

Dziękujemy również za opiekę medialną naszym patronom:

• TVP Kielce
• NTV Kielce
• Gazeta Wyborcza
• Radio Kielce
• Radio Zet Gold
• Radio Fama

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej foto relacji z przebiegu II Europejskiego Tygodnia Autyzmu w kielcach:

europejski tydzień autyzmu w kielcach

europejski tydzień autyzmu w kielcach

europejski tydzień autyzmu w kielcach

europejski tydzień autyzmu w kielcach

europejski tydzień autyzmu w kielcach

europejski tydzień autyzmu w kielcach

europejski tydzień autyzmu w kielcach

europejski tydzień autyzmu w kielcach

europejski tydzień autyzmu w kielcach

Sprawozdanie z wyników zbiórki publicznej:

Informujemy, że na podstawie pozwolenia Prezydenta Miasta Kielce numer 23/2013 z dnia 22.11.2013 roku, została przeprowadzona zbiórka publiczna, która odbyła się podczas II Europejskiego Tygodnia Autyzmu w Kielcach.

1. Suma zebranych ofiar pieniężnych wyniosła łącznie 1.535,12 zł, według poniższych form zbiórki publicznej:

• wpłaty na konto: 0,00 zł,
• datki do puszki kwestarskiej: 1035,12 zł,
• sprzedaż cegiełek wartościowych: 0,00 zł,
• sprzedaż przedmiotów: 500,00 zł.

2. Rodzaj i ilość zebranych ofiar w naturze: nie zbierano ofiar w naturze.

3. Łączne koszty przeprowadzenia zbiórki: 154,66 zł w tym:

• zakup puszek kwestarskich + dostawa – 118,90 zł
• zakup wody mineralnej – 35,76 zł

4. Łączny dochód ze zbiórki publicznej – 1380,46 zł

5. Podział dochodu ze zbiórki publicznej, w ramach poszczególnych celów z wymienieniem wykonanych zadań: Dochód ze zbiórki publicznej nie został jak dotąd wykorzystany. Zebrane środki zostaną wykorzystane zgodnie z celem zbiórki na funkcjonowanie placówki Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział Kielce, przy ul. Mieszka I-go 79 do 30.04.2014 r.
Zapraszamy na Fan Page KTA Kielce:Fan Page KTA KielceWspółpraca:
pfron autyzm


urząd marszałkowski woj. świętokrzyskiego


urząd miasta kielce


miejski ośrodek pomocy rodzinie kielce


narodowy fundusz zdrowia kielce
Sponsorzy:
skan-color kielce


Rotary Club Kielce
Kontakt:
krajowe towarzystwo autyzmu oddział kielce

25-624 Kielce,
ul. Mieszka 1-go 79

Telefon: (41) 366-08-56
Fax. (41) 366-08-56

E-mail: kta@autyzm-kielce.pl

www.autyzm-kielce.pl

Numer konta:
Bank Pekao SA: 23 1240 4416 1111 0000 4953 1110

Organizacja Pożytku Publicznego:
KRS: 0000016750
REGON: 290486816
NIP: 657-20-08-997